Archiwum (powrót)inne projekty

  • 21.jpg
  • 2.jpg
  • 8.jpg
  • 1.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
wizualizacja_1.jpg
wizualizacja_2.jpg
wizualizacja_3.jpg
wizualizacja_4.jpg
wizualizacja_5.jpg
wizualizacja_6.jpg
wizualizacja10A.jpg
wizualizacja10B.jpg
wizualizacja11A.jpg
wizualizacja11B.jpg
wizualizacja12A.jpg
wizualizacja12B.jpg
wizualizacja13.jpg
wstecz dalej

Zespół budynków mieszkalno–usługowych przy ul. Unickiej w Lublinie (koncepcja I, II, III)

Lokalizacja:ul. Unicka, Lublin
Inwestor:MULTIDRUK sc
Zespół autorski:arch. Tomasz Jabłoński arch. Marek Naja arch. Justyna Kościańczuk arch. Krzysztof Bochniak
Rok:2011

© JPA 2024, JPA Jabłoński Pracownia Architektoniczna, Polska, Lublin, ul. Probostwo 20, 0048-81-5344222

Dane zawarte w zestawieniach projektów były odtwarzane z materiałów archiwalnych, mogą zawierać nieścisłości. Ewentualne braki i błędy będą usuwane sukcesywnie.

design & engine: www.adm-media.pl